Hình ảnh: Nhân viên Công ty Sạch 24h Làm vệ sinh cho 16 trường Tiểu học ở Quy Nhơn (Nguồn: Thời sự BTV)

Làm vệ sinh Miễn Phí cho 16 trường Tiểu học ở Quy Nhơn 2023

Làm vệ sinh Miễn Phí cho 16 trường Tiểu học ở Quy Nhơn, Bình Định   Công ty Sạch 24h và chương trình làm vệ sinh Miễn Phí cho 16 trường Tiểu học ở Quy Nhơn, Bình Định 2023: Thực tế cho thấy sau thời gian nghỉ hè hiện trạng các nhà vệ sinh ở …

Làm vệ sinh Miễn Phí cho 16 trường Tiểu học ở Quy Nhơn 2023 Read More »